Kdv İade İşlemleri

KDV İadesi - Mahsup İşlemleri

Dolaylı bir vergi olan KDV sonuçta nihai tüketiciyi vergilendirmeyi amaçlayan ve en önemli özelliği indirim mekanizması olan bir vergidir.

Mal ve hizmet üretim safhasından nihai tüketiciye kadar bütün safhalarında KDV alınması ve her safhada hesaplanan KDV den bir önceki safhada ödenen KDV indirilmek suretiyle bakiyenin vergi dairesine intikal ettirilmesi şeklinde bir süreç işlemektedir.

Kurulan bu sistem sayesinde mal ve hizmet üzerindeki vergi yükü , o mal ve hizmeti tüketen nihai tüketiciye yansıtılmaktadır.

Hedef nihai tüketicinin vergilendirilmesi olmakla beraber KDV vergilendirme sisteminde, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de vergi kapsamına giren işlemlerin bir bölümü ülkenin içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik durumlar nedeniyle, uluslararası ticarette rekabet ve eşitliği sağlayabilmek amacıyla da vergilendirme tekniğinden kaynaklanan nedenlerle vergiden istisna edilmiş, bazı işlemler farklı oranlarda vergilendirilirken, bazı işlemlerde de verginin güvenliği açısından tevkif edilmesi yoluna gidilmiştir.

KDV’den istisna edilen, indirimli oranda vergilendirilen veya vergi tevkifatı uygulanan işlemler nedeniyle, bu işlemlere konu olan mal ve hizmetlerin edinimleri veya üretilmeleri safhalarında ödenen vergiler, mükellefin üzerinde vergi yükü (Maliyet) oluşturmakta, mükelleflerin bu vergi yükünden arındırılması ise bu vergilerin iadeye konu olması ile mümkün olmaktadır.

3065 Sayılı KDV Kanununa göre iade edilen vergilerde uyulacak usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiş olup, söz konusu vergiler Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usul ve esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edilmektedir.

A-- KDV kanununa göre iade hakkı doğuran işlemler.
1- Mal ihracı,
2-Hizmet ihracı,
3-Yolcu beraberi eşya ihracı,
4-Bavul ticareti,
5-İhraç kayıtlı satış,
6-Deniz, hava ve demir yolu taşıma araçları ile ilgili istisnalar,
7-Petrol arama faaliyetlerinde istisna,
8-Altın ,Gümüş ve platin arama faaliyetlerinde istisna,
9-Rafinaj faaliyetlerinde istisna,
10-Teşvik belgeli makine ve teçhizat teslimlerinde istisna,
11-Liman ve hava meydanları inşası ve yenilenmesi ve geliştirilmesinde istisna,
12-Uluslar arası taşımacılıkta istisna,
13-Diplomatik istisna,

B- Vergi Alacağının emniyet altına alınması amacıyla tevkifat uygulanan işlemlerle ilgili iadeler:
1-Bakır, alüminyum, çinko ürünleri ve külçelerin teslimleri.
2-Pamuk, tiftik,yün ve yapağı,ham post ve deri teslimleri.
3- Büyük ve küçük baş hayvanların etlerinin teslimleri,
4- 91,95,96,99,104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğileri ile getirilen tevkifatlar,

C- Vergi Oranları indirilen mal ve hizmetlerle ilgili iadeler:Tekstil,gıda,sağlık,eğitim,inşaat,turizm gibi sektörlerde indirimli orana tabi işlemlerle ilgili olup, işlemin gerçekleştiği dönemde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek sınırı aşan verginin iadesi.